Gallery 2020_02

V2123  Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm

 

V2129  "Burning heart"

Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm 


V2131  Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm

SOLD

V2145  "Where my heart is"

Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm   

             V095  " Olive dream "

                                Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm
                            SOLD

V2149  "Light my fire"

Acrylic on canvas 70x50x1,5 cm