Gallery 2023_01

V70433  " Galaxy lady "

My face comes with a different energy. 

Wish I would bring you into my world, to show you the best of feelings I know.

Many emotions change into the love of yourself,

However, your eyes are still blind and you donť feel that tone.

Find a connection with yourself and OPEN your mind again !


Galaxy lady

Vidět mou tvář napůl zahalenou v energii, toužím vidět a znát tvůj svět. Mne pohání však přání jiný.

Co ovládá tvůj hlas i svět ?

Světla z dálky volají a chtějí slyšet smích.

Oči a uši však vzdálené jsou k prosbám světů budoucích.

Tak vstávej, už je čas přestat snít a začni konečně svůj život naplňovat a žít !


Acrylic on canvas  70x100x2 cm

FOR SALE

           

V5914  " Flower´s tears "

Flower´s tears are falling fast.

Seems that my mind is stuck in the past.

Wash my brain, my thoughts are clear.

Seeing the future, my love is here.

Acrylic on canvas  100x70x2 cm 

NFT collection

                               

V6815  " Mint valley "

Už víte jak voní mintové údolí ?

Přivoňte si pohledem.

Acrylic on canvas 100x70x2 cm  

           FOR SALE

V1231  " Cotton candy "

Acrylic on canvas 100x70x2 cm                               FOR SALE

V40827 "  What is love ?  "

 Acrylic on canvas 100x70x2 cm


Love is energy with positive vibes.

Love is a romance book, no shadows, no fights.

It´s a drink of sweetness that you always want to have.

Love is our world you never forget.


Co je láska ?

Láska je nikdy nekončící dech.

Láska je kniha, kterou se učím znám nazpaměť.

Je to nekonečný opar vášně v mé mysli.

Je to koktejl barev, co nesmyslně se mísí.

Je to otázka i odpověď pozpátku.

Nemusím znát hned, co vidím jako hádanku.

       Veartci

FOR SALE

 

V9303  "  Silence  "

Acrylic on canvas 100x70x2 cm 

Silence is a place where I find peace.

Silence is a space where itˇs cold and hot but it answers indeed. 

If I hear silence I always ask questions.

Hearing the silence brings a good connection with the inner world I need to paint.

Silence is my friend, my light I would never leave again.

Ticho

Ticho je prostor, kdy zůstanu stát.

Ticho je místo, kdy mne myšlenky začnou hřát.

Když slyším ticho, slyším hlas.

Volá mou duši znovu a zas.

Je to místo, kde začínám se ptát.

Své odpovědi mi ticho tak dává vždy znát.

FOR SALE